Скачать програму для моделювання

Про ринок електричної енергії (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 27-28, ст.312) {Із змінами. Із сумом сповіщаємо, що 12 грудня 2018 року на 56 році життя трагічно загинув наш колега.